Airbnb vakuutukset ja vahingot – kuka korvaa ja mitä? (#22)

Kukaan ei tietenkään toivoisi ongelmien osuvan omalle kohdalle. Oikein toimimalla sekä ennakoimalla vahinkojen todennäköisyys Airbnb-vuokrauksessa onkin minimaalinen ja riskist verrattavissa perinteiseen vuokraukseen.

Mutta mitä jos vahinko osuu kuitenkin kohdalle?

vahinko airbnb vakuutus korvaus

Airbnb on tunnettu majoittajan vakuutuksestaan, jonka he mainostavat korvaavan vahingot aina miljoonaan dollariin asti mahdollisten vieraan aiheuttamien tuhojen varalta.

Käytäntö ja kokemukset vahingon sattuessa vaihtelevat kuitenkin laajasti, eikä edes moni aktiivinen Airbnb-majoittaja tiedä, miten korvausprosessi menee käytännössä.

Vahinkoihin liittyvien korvausten hakemiseen on olemassa kuitenkin selkeä prosessi. Seuraamalla tarkasti prosessia lähes kaikki haastattelemistani majoittajista olivat myös saaneet korvauksen vahinkotilanteessa joko vieraalta, Airbnb:ltä tai itse ottamansa vakuutuksen kautta.

1. Airbnb:n Majoitustakuu ja Majoittajan vakuutusturva

Airbnb tarjoaa kaikkiin kohteisiinsa maksutta Majoitustakuun ja Majoittajan vakuutusturvan, joiden se mainostaa kattavan mahdollisia vahinkoja aina miljoonaan dollariin asti.

Majoitustakuu
Majoitustakuu on tarkoitettu kattamaan majoittajan omaisuuden tai asunnon vahingoittuminen vieraan aiheuttamien vahinkojen osalta. Majoitustakuussa on kuitenkin paljon poikkeuksia, jotka eivät kuulu korvauksen piiriin, joten näistä on hyvä olla tietoinen. Esimerkkejä Majoitustakuun ulkopuolelle rajatuista vahingoista ovat asunnossa olevat arvoesineet ja raha, asunnon ulkopuoliset yhteiset tilat ja normaalista kulumisesta johtuneet vauriot.
(Lähde: https://www.airbnb.fi/guarantee)

Majoittajan vakuutusturva
Majoittajan vakuutusturva käsittää puolestaan kolmansien osapuolten esittämät henkilö- ja omaisuusvahinkoihin liittyvät vaatimukset. Vakuutusturva on maksuton vakuutus, jonka tarkoitus on suojella Airbnb-majoittajia kolmansien osapuolien vaatimuksilta ruumiinvamman tai omaisuuteen kohdistuvan vahingon yhteydessä. Majoittajan vakuutusturvasta on rajattu pois mm. tahallisesti aiheutetut vahingot, ansionmenetys ja saastumisesta tai homeesta johtuvat vahingot.

Esimerkki: Jos vieras kompastuu maton reunaan, murtaa ranteensa ja hakee tapahtuneesta korvausta majoittajalta, niin vahinko kuuluu Majoittajan vakuutusturvan piiriin. Tai jos vieras rikkoo vahingossa wc-pytyn, minkä johdosta vettä valuu kylpyhuoneesta alakerran naapurin asuntoon. Tällöin Majoittajan vakuutusturva kattaa veden valumisesta alakerran asuntoon aiheutuneita vahinkoja ja aiemmin mainittu Majoitustakuu puolestaan Airbnb-käytössä olleen asunnon kylpyhuoneelle aiheutuneita vahinkoja.
(Lähde: https://www.airbnb.fi/host-protection-insurance)

2. Korvauksen hakuprosessi

Jotta voisit majoittajana saada korvausta aiheutuneesta vahingosta suoraan Airbnb:ltä, niin sinun tulee seurata tarkasti korvauksen hakemiseen luotua prosessia. Korvausprosessi ei ole itsestään selvä edes kokeneille majoittajille. Olen kuullut useilta majoittajilta harmistuneita kertomuksia, miten korvausta aiheutuneesta vahingosta ei ole saatu.

Suurimmassa osassa näistä tapauksista korvauksen hakuprosessi on kuitenkin ollut tavalla tai toisella hakoteillä.

Samaan aikaan useat toiset haastattelemistani majoittajista olivat saaneet täysimääräisesti korvauksia ilmoittamistaan vahingoista, kunhan he olivat seuranneet tarkasti korvausten hakemista varten luotua prosessia.

airbnb majoittajan vakuutus majoitusturva majoitustakuu

Korvausprosessi vaihe vaiheelta

 1. Tarkista kohteesi jokaisen vieraan lähdön jälkeen mahdollisten vahinkojen tai puutteiden varalta (tapahtuu yleensä luonnostaan siivotessa)
 2. Dokumentoi vahinko. Esimerkiksi kuvaa vauriot, pyydä arvio siivous- / korjauskuluista tai etsi tuotteen ostokuitti (tarvittaessa etsi tiedot vastaavasta tuotteesta ja sen hinnasta netistä).
 3. Korvauspyyntö vieraalle. Lähetä Airbnb:n sovittelukeskuksen kautta asiallinen viesti vieraalle, jossa on vahingon tiedot ja mahdolliset dokumentit vahinkoon liittyen. Huom: lähetä korvauspyyntö viimeistään 14 päivän sisällä vieraiden lähdöstä tai ennen uusien vieraiden saapumista – sen mukaan kumpi on aikaisemmin. Osaa vahingoista voi hakea vielä myöhemminkin, mutta varminta on lähettää korvauspyyntö heti havaittuasi vahingon.
 4. Korvauspyyntö Airbnb:lle. Jos vieras hylkää korvauspyyntösi tai ei vastaa mitään 72 tunnin sisällä, niin lähetä vahingon tiedot Airbnb:lle heidän sovittelukeskuksensa kautta ja pyydä Airbnb:tä mukaan sovittelemaan tapausta. Airbnb:n työntekijä arvioi tilanteen ja tekee tietojen pohjalta päätöksen mahdollisesta korvauksesta.
 5. Korvauspyyntö vapaaehtoisesta vakuutuksesta. Jos kohdat 3. tai 4. eivät tuota toivottua lopputulosta (eli et saisi korvausta syntyneestä vahingosta) niin tarkista, onko sinun mahdollista saada korvausta itse hankkimastasi vakuutuksesta. Esimerkiksi kotivakuutuksesta, jos vuokraat omaa kotiasi, tai erillisestä vuokranantajan vakuutuksesta, jos kyseessä on sijoitusasunto.

Muista myös, että vahinkotapaukset ovat tilastollisesti hyvin harvinaisia, joten jos sellainen osuisi kohdallesi, niin seuraamalla tarkasti oheista prosessia nostat todennäköisyytesi saada käyvän korvauksen vahingosta erittäin korkeaksi.

3. Vapaaehtoiset vakuutukset: kotivakuutus ja vuokranantajan vakuutus

Airbnb:n Majoitustakuu luo turvaa majoittajan omaisuudelle, mutta lisäturvaa (ja mielenrauhaa) saat ottamalla omatoimisesti vapaaehtoisen vakuutuksen. Vapaaehtoiset vakuutukset Airbnb-majoittamiseen ovat myös hintaluokaltaan melko edullisia, joten erityisesti säännöllistä Airbnb-vuokrausta tekevän kannattaa hankkia erillinen vakuutus lisäturvaksi.

vakuutus tarjous airbnb

Airbnb-vakuutusten tarjonta on vielä vaihtelevaa ja riippuu vakuutusyhtiöstä, mutta osalla vakuutusyhtiöistä on nykyään jo valmiina lyhytaikais- / Airbnb -vuokraukseen suunniteltu vakuutustuote osana vakuutustarjontaa. Oman kodin Airbnb-vuokraus saattaa sisältyä myös perinteisen kotivakuutuksen ehtoihin, jolloin vain sijoitusasunnon Airbnb-vuokrausta varten on tarpeen hankkia erillinen vakuutus.

Laskin äsken esimerkkihinnan Airbnb-vuokranantajan vakuutukselle 60m2 sijoitusasuntoni tiedoilla erään tunnetun vakuutusyhtiön verkkosivuilla. Vakuutuksen hinta vaihteli hieman omavastuun suuruudesta ja vakuutuksen laajuudesta riippuen, mutta oli kuitenkin aina alle 10 euroa kuukaudessa. Erittäin edullista, sanoisin.

Ainakin If, Pohjola ja Lähitapiola ovat suosittuja vakuutusyhtiöitä Airbnb-majoittajien keskuudessa, mutta myös muilta yhtiöiltä kannattaa kysyä tarvittaessa Airbnb-majoittajan vakuutuksista.

Tärkeitä huomioita tarkistaa / tiedostaa vapaaehtoisesta vakuutuksesta Airbnb-vuokraukseen:

 • Varkaudet Airbnb-majoittumisen aikana korvataan yleensä vain lukitusta tilasta (laita siis arvotavarat esim. lukittuun kaappiin varsinkin omaa kotiasi vuokratessa).
 • Vieraan tahallaan aiheuttamat vahingot eivät ole yleensä korvattavia vahinkoja (Airbnb:n majoitustakuusta kannattaa hakea korvausta tällaisessa tilanteessa).
 • Vakuutuksen turvataso / laajuus vaikuttaa yleensä siihen, minkä tyyppisiä vahinkoja vakuutuksesta korvataan ja mitkä ovat korvausten maksimimäärät.
 • Vuokratulojen keskeytymisestä ei välttämättä makseta lainkaan korvausta lyhytaikaisvuokrauksessa.
 • Ohjeista laitteiden ja tavaroiden oikeaoppinen käyttö, sillä käyttö- tai käsittelyvirheistä johtuvat vahingot on yleensä rajattu pois vakuutuksista.
 • Lisäksi majoittajan tulee huomioida vakuutuksessa olevat suojeluohjeet kuten vuotokaukalot ja oikein toimivat sähkölaitteet. Näiden laiminlyönti voi vaikuttaa pienentävästi vakuutuskorvauksen suuruuteen.
 • Majoittajan tulee myös varmistaa, että asunnossa on toimivat palovaroittimet henkilövahinkoriskien minimoimiseksi.
 • Jos naapuriasunnolle tai taloyhtiölle aiheutuisi vahinkoa, niin vahingot saatetaan korvata myös heidän omista vakuutuksistaan. Ensisijaisesti vahingon aiheuttaja on kuitenkin korvausvelvollinen aiheuttamistaan vahingoista.
 • Jos teet Airbnb-vuokrausta yrityksenä, niin varmista, että vakuutusyhtiösi tarjoaa myös yrityspuolen asiakkailleen kattavan vakuutuksen lyhytaikaisvuokraukseen.

4. Vahinkojen todennäköisyys

Haastattelin Airbnb-kirjani vakuutus-kappaletta varten majoittajien lisäksi Vakuutusyhtiö Ifin kerros- ja rivitalovakuutusten tuotepäällikkö Henrik Rantasta. Henrik kertoi, että Airbnb-korvausten lukumäärä ei erotu heillä poikkeavasti muista vakuutuskorvauksista.

“Vaikka tilastoja on kertynyt vasta melko lyhyeltä ajalta niin Airbnb:hin liittyvät vakuutuskorvaukset ovat normaalissa suhteessa vakuutettujen kohteiden määrään nähden. Esimerkiksi vahinkojen esiintyminen ja korvaussummien suuruudet ovat aika lailla samoissa suhteissa kuin kotivakuutuksissa.”
-Henrik Rantanen, tuotepäällikkö, If Vakuutus

Vakuutusyhtiön korvaustilastoihin voi vaikuttaa myös Airbnb:ltä suoraan haetut korvaukset, minkä lisäksi tilastojen pienuudesta johtuen lopullisia johtopäätöksiä ei vielä kannata vetää. Siitä huolimatta edes vakuutusyhtiön tiedoista ei voi ainakaan päätellä, että Airbnb-vuokraus olisi erityisen riskialtista muuhun vuokraukseen verrattuna.

Samaa tulkintaa tukevat myös omat ja haastattelemieni majoittajien käytännön kokemukset Airbnb:stä sekä tekemäni kysely Airbnb-majoittajille. Kyselystä kävi ilmi, että hiukan alle puolella majoittajista on edes erillistä vakuutusta Airbnb-vuokrausta varten ja vain 2%:a vastaajista oli joutunut käyttämään sitä.

airbnb vakuutus tilastot if pohjola
Erillisen vakuutuksen ottaneiden Airbnb-majoittajien osuus (Lähde: 58 vastaajaa Airbnb-majoittajien Facebook-ryhmissä)

Pieniä ja merkitykseltään vähäisiä vahinkoja kuten yksittäisen astian rikkoutumisia tapahtuu varmasti jonkin verran aina kun vuokrataan täysin kalustettua asuntoa. Ne ovat kuitenkin niin pieni osa kalustetun asunnon vuokraustoimintaa, että niillä ei mielestäni ole todellista merkitystä kokonaisuudelle. Omalla kohdallani tällaisia pieniä vahinkoja on sattunut korkeintaan muutamien kymmenien eurojen edestä koko Airbnb-majoittajana toimimisen aikana, enkä ole jaksanut pyytää niistä edes korvausta vieraalta.

Ainoa tapaus, jonka muistan edelleen on Facebookin kierrätysryhmästä käytettynä saadut keittiön tuolit, joista yhden jalka oli vääntynyt majoittumisen aikana. Jos tuoli ei enää kestänyt isomman vieraan painoa, niin vääntymisen syy ei mielestäni edes ole varsinaisesti vieraassa vaan tiensä päähän tulleessa tuolissa. 🙂

”Lähtökohtaisesti ihminen toimii siten, kuin hänen odotetaan toimivan. Kun oletat vieraittesi kohtelevan mökkiäsi tai asuntoasi hyvin ja kauniisti, arvostavan ja pitävän hyvänä, ja näytät itse siinä esimerkkiä, kaikki tulee menemään hyvin. Hanki silti vakuutus.
-Sari Hyvärinen, Mökkivuokraajan miniopas 2019

5. Yllättävä huomio: kuka maksaa yleensä syntyneet vahingot?

Yllättävintä haastattelemieni majoittajien kokemuksissa oli mielestäni kuulla vieraiden halukkuudesta korvata itse mahdollisia vahinkoja. Kun vieraille lähetettiin asiallisesti ja ystävällisesti korvausvaade syntyneistä vahingoista Airbnb:n kautta, niin suurin osa heistä oli myös korvannut aiheuttamansa vahingot.

Jopa sellaisissa tilanteissa, joissa vahingot oli aiheutettu ilmeisen tahallisesti, vieraat olivat maksaneet mukisematta koko korvaussumman, kun majoittaja esitti vaatimuksen asiasta.

Syitä on todennäköisesti useita. Majoittumisen aikaisten ylilyöntien jälkeen vieraita saattaa itseäänkin hävettää. He saattavat olla myös huolissaan huonoista arvosteluista Airbnb-profiilissaan. Osassa tilanteista majoittajan toteamus ilmoituksen tekemisestä poliisille sai vieraan yhteistyöhaluiseksi ja korvaamaan vahingot.

Majoittajan kysymys: Miksi minä en saanut korvausta vaikka muut ovat näköjään saaneet?

korvauspäätös Airbnb vahinko vakuutus

Seurasitko yllä olevaa prosessia? Jos et seurannut, niin se johtuu todennäköisesti siitä. Osa haastattelemistani majoittajista koki tiukat aikarajat ilmoituksen tekemiselle ja korvauksen hakemiselle kohtuuttomiksi ja sanoi niistä ”myöhästymisen” mitätöineen mahdollisuuden korvauksen saamiseen Airbnb:ltä.

Perinteisiin vakuutuksiin verrattuna Airbnb:n ehdot korvauksen hakemiselle ovat kyllä tiukat. Toisaalta Airbnb-majoittaminen on aktiivista ja jatkuvaa toimintaa, joten on ymmärrettävää, ettei korvauksia voi hakea Airbnb:ltä enää kun kohteessa on majoittunut jo useampi uusi vieras. Mikään ei kuitenkaan estä hakemasta korvausta myös myöhemmin suoraan vieraalta ja/tai vapaaehtoisesta vakuutuksesta.

 

Yleisesti uskallan todeta, että korvausten saaminen vahinkotilanteessa on vähintäänkin todennäköistä. Tilanteesta riippuen korvausta voi hakea peräti kolmelta eri taholta: suoraan vieraalta, Airbnb:ltä tai omasta vakuutuksesta. Korvauksen hakeminen vaatii kuitenkin majoittajalta oma-aloitteisuutta ja aktiivisuutta niin kuin itse majoittaminenkin.

#vakuutus #vahinko #korvaus #airbnb

Ps. Nyt on tullut ensimmäisiä merkkejä kesän kotimaan matkailun kysynnän elpymisestä. Ei siis muuta kuin mökit, kodit ja muut tilat tuottamaan, kun niille ei ole muuta käyttöä.??

Löydät parhaat vinkit tuottoisaan majoittamiseen Airbnb-verkkokurssiltani klikkaamalla tästä.

 

JAA SOMESSA

2 ajatusta aiheesta “Airbnb vakuutukset ja vahingot – kuka korvaa ja mitä? (#22)”

 1. Mikko Foudilainen

  Hei.

  Montako yhteydenottoa vahingonkorvaus asia yleensä vaatii/kuinka monen eri henkilön kanssa asiaa joutuu selventää ja jopa mihin vuorokauden aikaan tulee puhelinsoitto (60minuutin vastauspyynnöllä) uhkana, että asiaa ei käsitellä?

  Voinee kuitata yksittäistapauksella.

  Muutoin kiitos kirjoitelmastasi.

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Älä lähde tyhjin käsin!

Tilaa Airbnb-majoittajan pikaopas - ilmaiseksi!

Olet melkein valmis, täytä vain alla oleva kenttä

Lisäetuna saat uutiskirjeeni uusimmilla Airbnb-vinkeillä. Voit peruuttaa tilauksen milloin tahansa.

Kenelle lähetämme ilmaiset vinkit?

Täytä kenttä niin olet valmis!

Lisäetuna saat uutiskirjeeni uusimmilla vinkeillä. Voit peruuttaa tilauksen milloin tahansa.

 

 

Scroll to Top